Saitteko Pyhän Hengen… Apt.19:2Viime vuosikymmeninä Pyhä Henki on ollut esillä kristikunnassa ajoittain hyvinkin keskeisellä tavalla. Kristittyjä on neuvottu ja edelleen neuvotaan rukoilemaan suoraan Pyhää Henkeä, puhumaan Hänelle ja ylistämään Häntä. On ”tule Pyhä Henki” -tilaisuuksia, lukuisia kirjoja on kirjoitettu Pyhästä Hengestä ja erityisesti karismaattis-helluntailaisen liikkeen julistajat puhuvat PH -kokemuksistaan. Jotkut puhujat väittävät myös nähneensä PH:n (kuten Jeesuksenkin) jne.


Ihmiset ovat aina tunteneet kiinnostusta yliluonnolliseen ja niin myös 1800 -luvulla ja 1900 -luvun alkupuolella. Kiinnostusta edistivät henkisyyden opettajat. Puhutaan siis spiritualismista (ei spiritismistä joka on yksi spiritualismin muoto). Tämä kiinnostus siirtyi myös kristikuntaan. Jos kristitty ei välitä oppia Raamatun tarjoamaa tietoa ja turvaa, hän on altis petokselle. Jossakin suhteessa kristitty saattaa ottaa henkisen petoksen vastaan jopa helpommin kuin ei-uskova. Karismaattisessa kristillisyydessä esiintyy vaarallinen opetus, että uskova ei voi mennä harhaan sillä Jumala aina varjelee hänet, kun hän uskoo Jumalaan tunteidensa ja tuntemuksiensa mukaan. Annetaan ymmärtää, että Jumala haluaa vain siunata ja lisätä kristityn maallista hyvinvointia.


Jumala haluaa ihmisen parasta, mutta omalla tavallaan ja ehdoillaan. Luodessaan ihmisen Jumala antoi hänelle kyvyn ajatella ja ymmärtää. Raamattu puhuu ”järjellisestä” (kr. logikos - looginen) jumalanpalveluksesta, Room. 12.luvussa. Samassa luvussa puhutaan armolahjoista, johon yhteyteen tämä sana liittyy. Pyhän Hengen armolahjat eivät siis ole järjetöntä, luonnotonta, paheksuttavaa, outoa, sekasortoista, tms., vaan järjestystä, rauhaa ja lisääntyvää Jumalan sanan tuntemusta seurakuntaan tuovia. Jumala haluaa, ihmisen käyttävän hänelle annettua kykyä oppia Hänen ilmoitustaan, Raamattua saadakseen hengellistä ymmärrystä ja viisautta, joka varjelee eksytyksiltä.


1900 -luvun alkupuolella kristikunnassa nousi niitä, jotka vastasivat yliluonnollisen etsintään alkamalla korostaa oppia Pyhästä Hengestä. Julistajat kuten Charles Parham, William Seymour, John Lake, Essek Kenyon, Maria Woodworth-Etter, Aimee Semple McPherson ja edelleen mm. Kathryn Kuhlman, Kenneth Hagin, ym., veivät erityistä Pyhä Henki -käsitystä eteenpäin omissa yhteyksissään ja omilla tavoillaan. Nämä olivat persoonia, jotka saivat huomiota kyseenalaisilla tempauksillaan, opetuksillaan, itsekorostuksellaan ja suureellisilla väitteillään. Alettiin puhua kuinka aiemmat kristityt sukupolvet ovat väheksyneet Pyhää Henkeä ja kuinka Jumala nyt lopun ajalla tuo esiin uuden sukupolven ja sen kautta ”paremman” ihmeiden ja merkkien kristillisyyden. Se johtaisi valtavaan lopun ajan herätykseen. Tämä ajatus tai toive on sitten jatkunut meidän aikaamme asti.


Esimerkkinä tällaisista suureellisista väitteistä voidaan ottaa Patmos ry:n Kipinä -lehti nro 4/96: ”Jumalan ihmisen taloudessa tapahtuu vuonna 1997 suuri muutos. Jumala on puhunut, profeetat ovat kuulleet ja kertovat. Suuri talousihme on tulossa uskovan kohdalle! Raamatun profetia ennustaa kaiken. Bill Bright, Willard Cantelon, Morris Cerullo selvittävät profetian koko totuutta. Raamatun oppi rahasta luo perustuksen profetialle. Ja näylle. Kenneth Hagin, Rod Parsley, Oral Roberts... ja muut Raamatun suuret opettajat opettavat sinua. Juuri NYT Jumala puhuu tämän hetken näkijoille. Leo Meller on koonnut heidän sanomansa tähän kirjaan. Heitä ovat Kenneth Copeland, T.L.Osborn ja BENNY HINN, jonka profeetallinen lopun ajan talousnäky kirjassa! Lue elämäsi vuoksi! Ja Jumalan tahdon vuoksi. Ovh 90 mk.”


Kaikki mainitut kuuluvat Pyhää Henkeä korostavaan karismaattiseen liikkeeseen. Kipinä -lehti edelleen: ”Vuosi 2000 profetiassa. Benny Hinn. Evankelioimisen valtava liikkeelle lähtö. Erittäin lyhyessä ajassa pelastuu enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin historian kuluessa. Valtava määrä ihmetekoja. Aika, jolloin jokainen Kristuksen ruumiiseen kuuluva ihminen parannetaan ja Raamatun profetia täyttyy. Seurakunta saavuttaa ennennäkemättömän vaurauden. Tämä vauraus tukee evankeliumin julistamista ja tuo sen planeetta Maan jokaisen ulottuville. Kirjoitan tätä (kirjoittaja Leo Meller) kertoakseni, että nyt on aika antaa Jumalan työhön enemmän kuin koskaan ennen. Näin Herran ilmestys suuresta herätyksestä. Benny Hinn.”


Tällaisia suuria lupauksia on jaettu ja edelleen jaetaan monen erityisesti karismaattis-helluntailaisen julistajan suusta. Mitä kaikki tämä Pyhään Henkeen keskittyminen on oikeasti saanut aikaan? Onko maailmassa tai Suomessa ollut suurta raamatullista herätystä? Miksi suuria lupaavat ja mahtavia näkyjä maalailevat karismaattiset pyrkimykset joutuvat yleensä häpeään? Miksi Pyhää Henkeä korostavan liikkeen julistajat jäävät kerta toisen jälkeen kiinni valheista, vääristä profetioista, väärästä sukupuolikäyttäytymisestä, rahan keräämisestä itselleen, jne. Kun katsomme raadollista maailmaa, sen raadollisia ihmisiä ja kristittyjä, voimmeko varmasti sanoa, että kaiken takana on ollut ja on Raamatun Totuuden Henki, Pyhä Henki?


1940 -luvun lopulla Amerikassa kuohutti Latter Rain -liike (Myöhäissade). Helluntailiike Assemblies of God (AOG) tuomitsi sen harhaopiksi mutta ei saanut sitä pois seurakunnistaan. AOG ei ole perunut aiempaa päätöstään. Sen sijaan se on sittemmin myötäillyt Latter Rain -opetuksia, joista karismaattinen liike ammentaa. Kirkko- ja srk.liikkeiden ongelma on, että ne joko toimivat kannattajiensa mieliksi tai kuihtuvat. Koska inhimillinen mieli halajaa suuruutta, vaurautta ja valtaa, tehdään helposti vääriä kompromisseja. Siksi Raamattuakin selitetään usein tarkoitushakuisesti oman liikkeen omaksumien oppien mukaan eikä niitä aina tarkastella, etenkään jos niillä saadaan joukkoja koolle.


1960 -luvulla syntyi nykyinen karismaattinen liike Pyhää Henkeä korostavan opetuksen pohjalta. Suomeen Pyhä Henki -keskeisyys alkoi vaikuttaa pian karismaattisen liikkeen synnyn myötä. Alettiin jopa puhua, kuinka Pyhä Henki on unohdettu ja sivuutettu Jumala, joka suree kun Häntä ei ole huomioitu. 1990 -luvulla Pyhää Henkeä korostava Benny Hinn saapui Suomeen Patmos ry:n ja Seinäjoen hell.srk:n kokouksiin, Jyväskylään tuotiin ”Toronton herätys” vapaakirkon toimesta, Nokia missio aloitti, jne.


Jos katsotaan ajanjaksoa menneistä vuosikymmenistä omaan aikaamme, niin aika harvassa ovat olleet ne Jumalan sanan opettajat, jotka ovat uskaltaneet varoittaa ja muistuttaa 2.Kor.11:4 mukaan, että ”itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi”. Kristillisyys on paljolti muuttunut raamattukeskeisyydestä tunne- ja tuntemuskeskeisyyteen, henkikeskeiseksi, enkä tarkoita nyt Pyhää Henkeä. Jokainen voi nyt itse määritellä minkä tyyppisen jumalan haluaa. On huomattava, että kehitykseen on kyllä vaikuttanut ihmisen tarve kohdata Jumala. Ongelma tulee siitä, että ihminen itse haluaa määrittää ehdot ilman, että hyväksyy Jumalan koko ilmoituksen. Pettäville hengille on jäänyt paljon tilaa eksyttää.


Kaikessa Raamatun ilmoituksessa ja tulkinnassa pääasia on, että kaikki on olemassa vain Kristuksen tähden. Raamattua ei voida selittää oikein ilman, että kaiken selityksen keskus ja lähtökohta on Kristus. Pyhä Henkikin voidaan selittää vain Kristuksesta käsin. Ei niin, että Hänet erotetaan omaksi palvottavaksi jumaluudeksi. Sellainen vie henkisyyteen, spiritualismiin, jonne osa kristikuntaa on eksynyt. Raamattu on kirjoitettu Kristuksen toimesta Pyhän Hengen inspiroimana ja sen tarkoitus on saada ihmiset Kristuksen ristin sovitustyön ja ylösnousemuksen ymmärtämisen kautta Jumalan lapsiksi. Kaikki elämä on luotu ja luomakunta tehty Kristusta varten. Hänen tekoaan kiitetään iankaikkisesti ja se tuottaa kunniaa Jumalalle, koska siinä ilmestyy Hänen hyvyytensä ja viisautensa. Tästä kaikesta me ihmiset ymmärrämme vain vähän mutta kuitenkin sen verran, että voimme vastaanottaa Jumalan valmistaman pelastuksen.


Koska Kristus yksin on Raamatun ilmoituksen keskuksessa, siellä ei voi olla mikään muu henki tai jumaluus. Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi Jumala, joka ilmoittaa itsensä ihmiselle Pojan kautta. Ilman Poikaa, Kristusta, ei ole mitään paitsi turhaa henkisyyttä, joka ei voi ihmistä sovittaa eikä pelastaa iankaikkiseen elämään. Joonan kirja 2:8 toteaa: ”Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armonantajansa”, ja Matt.24:24: “Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.” Erilaisia uskontoja ja uskomuksia sekä niiden profeettoja on yllin kyllin ja kristikunta on aina, mutta eritoten tänä aikana, saanut kokea niiden vaikutusta. Meidän tulee muistaa, että kyseessä on Jumalan sallimus. Jumalan sanassa on edelleen voima varjella siihen tukeutuva, mutta Jumala sallii niiden, jotka eivät tukeudu sanaan, eksyä.


Raamatusta opimme Pyhän Hengen asemasta ja työstä hyvin yksiselitteisesti. Kun Pyhä Henki tulee, hän todistaa vain Kristuksesta, ei itsestään. Apt.1:8: “...kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” Joh.14:26: “Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.” Joh.15:26 ”Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.” Näistä Raamatun kohdista jo näemme, mitä Pyhä Henki tekee ja kuinka Hän toimii ilmoittamalla Kristuksen niille, jotka uskovat Hänen ilmoituksensa. Joh.16:8: “Ja kun hän (PH) tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion.”


Kyse on aina ja iankaikkisesti Kristuksesta. Hän otti ihmisen, “orjan muodon”, Fil.2:7, syntyen synnin orjan kaltaiseksi. Jeesus eli ja oli “kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin”, sanoo Hepr.4:15 ja jatkaa: “kuitenkin ilman syntiä.” Synnitön ja syntiin lankeamaton Kristus kärsi meidän tuomiomme. Tästä Pyhä Henki ja koko Raamattu todistaa, koska siinä on lopulta kaikki, mitä ihminen iankaikkisuusolentona tarvitsee. Kristus on täydellinen syntisen ihmisen turva ja suoja vanhurskaan Jumalan tuomiolta. Pyhää Henkeä korostava julistus ja sen ympärille syntynyt liike ei ole Raamatun Pyhästä Hengestä. Harhat alkavat oikean oloisena ja ajan myötä erkanevat yhä kauemmas Raamatun terveestä opista.


Pyhä Henki ilmoitetaan myös Jumalan Henkenä ja Kristuksen Henkenä. Pyhä Henki oli mukana jo luomisessa jolloin “Jumalan henki liikkui vetten päällä”, 1.Moos.1:2. Kun Israel lähti Egyptistä Jumala antoi Moosekselle ohjeet valmistaa Ilmestysmaja. 2.Moos.31:3 mainitsee Besalelin, josta Jumala sanoi “olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä…”. Besalel johti Ilmestysmajan ja kaiken siihen liittyvän esineistön ja pappien vaatetuksen valmistamista. Ilmestysmaja esineineen ja jumalanpalvelusmenoineen oli esikuvaa Kristuksesta. Mark.12:36 puolestaan sanoo: “Onhan Daavid itse sanonut Pyhässä Hengessä: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle'.” Daavid anoo Ps.51:13: “Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.” 1.Piet.1:11 sanoo VT:n profeetoissa olleen Kristuksen Henki.


Pyhä Henki toimi siis VT:n aikaan. Ei Hän ole ollut koskaan poissa, vaan jo ennen Kristuksen ihmiseksi tulemusta Hän on ollut todistamassa tulevasta Sovittajasta. Mitä tarkoittaa Jeesuksen lupaus opetuslapsilleen Pyhän Hengen lähettämisestä ja tämän tulemuksesta? On tärkeää sovittaa tämä lupaus Raamatun koko ilmoitukseen. VT:ssa Jumalan kansa oli Israel ja myös Pyhä Henki toimi Jumalan tahdon mukaan kansan keskuudessa. Kansassa oli Jumalaan uskovia ja uskomattomia. Kansan jumalanpalvelus ja sen profeetat muistuttivat tulevasta Messiaasta ja kutsuivat kaikkea kansaa kääntymään ainoan todellisen Jumalan puoleen. Israelin kansaan saattoivat myös muut kansalaisuudet liittyä palvomaan Israelin Jumalaa. Se ei ollut kiellettyä.


UT:ssa uskova Jumalan kansa, Kristuksen srk -käsite laajenee koko maailmaan. Israelilla on edelleen oma tehtävänsä, koska Jumala on sen kutsunut ja asian päättänyt. Jumala ei kadu armolahjojansa ja kutsumistansa, kuten Room.11:29 sanoo. UT:ssa kuvattu helluntai oli taitekohta. Pyhä Henki toimi apostolien kautta ja Jerusalemiin eri puolilta maailmaa saapuneet juutalaiset ja pakanat kuulivat evankeliumin omilla kielillään. Helluntaina opetuslapset saivat voiman ja viisauden evankeliumin julistamiseen muille kansoille. Raamatussa Jumalan ihmisille uskottu voima on evankeliumi (Room.1:16, 1Kor.1:18 ja 24, 2Kor.4:7). Kielillä puhumisen ihme liittyy siis ensisijaisesti seurakunnan todistustehtävään ja Kristuksen seurakunnan syntymiseen.


Ilm.5:9 kuvaa tätä: “sillä sinä (Kristus) olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista.” Tätä opetuslasten oli ensin vaikea käsittää. Apt.10:34-35 Pietari todistaa ”Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen.”


Israelille tämä merkitsi myös Jumalan osittaista tuomiota. Jumalanpalvelus temppelissä menetti voimansa. koska temppelipalveluksen uhreja, esikuvia Kristuksen uhrista, ei enää tarvittu. Matt.21:43: “Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.” 1.Kor.14:21 sanoo: “Laissa on kirjoitettuna: ’Vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra’.” Kirjoittaja viittaa profeetta Jesajan sanaan 28:11.


Mm. Luuk.11:13, Apt.2 luku, 8:14-17, 19:1-7 ja muutama muu kohta on otettu tukemaan ajatusta, että Pyhän Hengen kaste olisi uskoontulosta erillinen siunaus. Se tarkoittaisi, että on olemassa ns. ”kahden kerroksen kristittyjä”, eli Hengellä kastettuja ja kastamattomia. Tämä johtaa pahimmillaan siihen, että Pyhää Henkeä ajatellaan ja tavoitellaan Kristuksesta erillisenä. Raamattu ei yksiselitteisesti opeta tätä eikä käytäntö lainkaan tue sitä. Päinvastoin: näemme usein paljon harhaa siellä, missä jatkuvasti etsitään ja korotetaan Pyhää Henkeä.


Apt. 2 luvun kuvaus helluntain kielillä puhumisesta liittyy Kristuksesta todistamiseen ja Kristuksen uuden liiton maailmanlaajan srk:n perustamiseen. Samaan liittyy myös Apt. luvussa 8 mainittu Samarian tapaus. Filippus saarnasi Samariassa Kristusta ja sinne lähtivät myös Pietari ja Johannes. Juutalaiset ja samarialaiset olivat jo kauan olleet riidoissa ja oikeaoppinen juutalainen karttoi samarialaisia. Samarialaiset uskovat saivat saman merkin, kuin juutalaiset opetuslapset helluntaina. Se todisti läsnä oleville, myös Pietarille ja Johannekselle, että Kristus on kaikkien Vapahtaja ja usko Häneen kuuluu myös ei-juutalaisille, jopa vihatuille samarialaisille.


Apt. 19 luvussa puhutaan Efesossa olleista Johannes Kastajan opetuslapsista, jotka eivät vielä tienneet tai olleet varmoja siitä, että Johanneksen ilmoittama Messias, Kristus oli jo tullut. He uskoivat Johanneksen ilmoitukseen mutta vasta Paavalin kautta saivat vahvistuksen ja uskon varmuuden Kristukseen. Raamatussa kerrotaan Pyhän Hengen saamisesta. Jos se ymmärretään ikään kuin Kristuksen tuntemisesta erillisenä asiana, voidaan eksyä. Käytäntö osoittaa tästä monia esimerkkejä joista ei nyt sen enempää.


Jeesus lähetti Pyhän Hengen, jota myös Puolustajaksi mainitaan, uuden liiton seurakuntaan. Raamatun mukaan Pyhä Henki jakaa armolahjoja. 1Kor.12:11 sanoo: “Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.” Kukaan ihminen ei jaa Pyhää Henkeä, vaikka hengen jakajia on ollut ja edelleen on olemassa kristikunnassa. Pyhän Hengen lahjat eivät ole ihmisen omistuksessa. PH voi jakaa ja antaa niitä tietyssä tilanteessa ”niinkuin tahtoo”. Kun Hän niin tekee, kyse on aina Kristuksen korottamisesta ja Hänen kunniastaan.


Pyhä Henki ei ole maailmallisen korskeuden eikä viihteen henki. Pyhän Hengen täyteyttä ei ole, kun puhuja ravaa ympäri puhujalavaa ja huutaa mikrofoniin, eikä moni muukaan asia joihin kristityt on vedetty mukaan. Ei tarvita seminaareja joissa opetellaan tunnistamaan, mikä on ”minun armolahjani”. Kaikki lahjat omistaa ja jakaa Pyhä Henki ”niinkuin tahtoo”. Me voimme ja saamme kyllä anoa, että armollinen Jumala siunaisi meitä ja sitä kautta koko seurakuntaansa armonsa lahjojen ja niiden käytön kautta, kuten 1.Kor.14:12 kehottaa. Jumala voi myös vahvistaa meidän luonnollisia kykyjämme palvelemaan Hänen tarkoituksiaan ja Hän voi tilanteen mukaan toimia armolahjojen kautta, joita luonnolliset kykymme eivät rajoita.


Kuinka Pyhä Henki saadaan ja mitä se tarkoittaa? Joh.13:20: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän (Pyhä Henki), se ottaa vastaan minut (Poika); mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt (Isä).” Tällä tarkoitetaan kokonaisvaltaista Jumala -uskoa: Isä, Poika, Pyhä Henki. Uskovia on johdettu seuraamaan monenlaisia oppeja ja menetelmiä, joissa ydinasia, eli Kristus on sivuosassa. Kaiken Totuuden Henki ei johda sellaiseen.


Luuk.11:13 mainitsee: “Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!” Kristuksesta käsin, näemme, että kun Isä antaa Pyhän Hengen, niin Pyhä Henki vaikuttaa uskon Kristukseen. Isä antaa Pyhän Hengen, jotta usko olisi mahdollista. Kun tunnustamme Kristuksen, meissä on Pyhä Henki ja olemme kastetut Hengellä. Ef.4:5 painottaa, että on vain “yksi Herra, yksi usko, yksi kaste”. 1.Kor.12:13 sanoo ”sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi... ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.” Uskon, että nämä jakeet eivät puhu vain vesikasteesta.


Joh.14:7 sanoo Pyhästä Hengestä, ”jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.” Kun Pyhä Henki paljastaa totuuden Kristuksesta, meidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Hän jää meidän pysyväksi lohduttajaksemme ja opastajaksemme. Jumala voi vahvistaa jo antamaansa myöhemmin, jossakin vaiheessa ja jollakin tavalla, jos Hän sellaisen hyväksi näkee (yksilön kokemukset).


Raamattu puhuu Pyhän Hengen saamisesta myös mielenmuutoksena (Room.12:2) ja uudistuksena, josta Tiit.3:4-6 sanoo: ”Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta.” Ilman Pyhän Hengen todistusta Kristuksesta ei ole uskoa. Pyhä Henki tulee meihin ja saamme armon uskoa. Hän puolustaa meitä ja muistuttaa meitä Kristuksen sovitustyöstä, kun kipuilemme omien vajavaisuuksiemme kanssa.


Pyhää Henkeä ei saada jonkun toisen käsien alle menemisen kautta eikä kokemuksen kautta. Tuntemukset eivät ole todiste PH:n kasteesta tai täyteydestä. Olet täytetty Pyhällä Hengellä, kun sinun mielessäsi, sisimmässäsi on vakaumus uskosta Kristukseen. Raamatullinen Pyhällä Hengellä täyttyminen ei vaadi uusia kokemuksia, voiteluja tai kasteita. Et tunne tarvetta juosta erilaisten oppien ja opettajien luona, koska totuus Kristuksesta ravitsee ja täyttää. Se ei tarkoita, etteikö mieleesi tule ajatuksia ja ettetkö koe kiusauksia jotka eivät ole Pyhästä Hengestä.


Pyhä Henki sinussa todistaa synnistä ja näet kaiken aikaa lihassasi olevan synnin todellisuuden. Tähän viittasi myös Suomen Raamattuopiston perustaja ja herätyspuhuja Urho Muroma sanoessaan: ”PH täyteys on synnin täyteyttä.” Mitä enemmän Pyhä Henki saa meissä sijaa, sitä selvemmin näemme vajavaisuutemme. Tämä tietoisuus saa Hengellä täytetyn kristityn huokaamaan jatkuvasti Kristuksen puoleen, turvautumaan Hänen täydelliseen sovitustekoonsa. Näin jatkuu päivästä ja hetkestä toiseen uskovan elämässä.


Apt.7:55 ikään kuin summaa kaiken edellisen. Stefanuksesta sanotaan: ”Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella.” Kun olemme Hengellä täytettyjä, mielemme katseen keskuksessa on Jeesus.


Juhani Aitomaa